5 powodów wykorzystywania izolacji akustycznych

Izolacje akustyczne stosowane do wygłuszania pomieszczeń zostały stworzone w jednym, nadrzędnym celu – ich zadaniem jest ochrona słuchu i poprawa bezpieczeństwa warunków pracy bez względu na rodzaj pomieszczenia czy źródło hałasu.

Specjalne izolacje akustyczne produkowane są więc dla zastosowań przemysłowych, gdzie ułatwiają wytłumienie uciążliwego dźwięku pracujących maszyn, ale także dla sal konferencyjnych czy biur, gdzie zdecydowanie poprawiają komfort pracy. Kiedy zastosowanie izolacji akustycznych ma sens i znaczenie?

Najbardziej uciążliwe źródła hałasu

Pracujące maszyny, dźwięki produkcji, hałas dochodzący z ulicy, szepty w sąsiednim biurze – tworzenie komfortowych warunków pracy zależy w dużej mierze od rodzaju wykonywanych czynności. Różne będą tez dla nich źródła hałasu, przed którymi narząd słuchu pracowników powinien zostać odpowiednio zabezpieczony. Największe niebezpieczeństwo stanowią oczywiście dźwięki bardzo głośne – według przepisów BHP najwyższe dopuszczalne natężenie hałasu w odniesieniu do 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy wynosi 85 dB.

izolacje akustyczne

Profesjonalną ochronę słuchu pracowników zapewnią izolacje akustyczne firmy Longar.

Powyżej tego uszkodzeniu może ulegać nie tylko słuch pracowników – zbadano, że pod wpływem hałasu mogą następować zmiany w funkcjonowaniu układu nerwowego i pokarmowego, zakłócenia wzroku (np. upośledzenie rozróżniania barw i ograniczenie pola widzenia), a bardziej namacalne skutki to m.in. obniżenie precyzji ruchów czy spadek koncentracji.

Pewne jest jedno – pracownicy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, powinni być przed hałasem powyżej 85 dB odpowiednio zabezpieczeni, nie tylko w formie nauszników i zatyczek do uszu, ale też ścian wygłuszających.

Niwelacja pogłosu

Natężenie dźwięku w warunkach biurowych trudno porównać do tych panujących w fabrykach i zakładach produkcyjnych, ale jego szkodliwość i wpływ na skupienie pracowników może być równie wysokie. Instalowanie izolacji akustycznych w budynkach korporacyjnych, salach konferencyjnych czy otwartych przestrzeniach biurowych pozwala m.in. na pozbycie się pogłosu i echa utrudniających swobodne prowadzenie rozmów czy niosących głos rozmowy dwóch osób po całym biurze. Izolacje akustyczne wykorzystywane są w ten sposób także w budynkach uczelni – duże hale wykładowe są zwykle dość skromnie umeblowane i podatne na pogłos i echo, a ich odpowiednie nagłośnienie będzie wpływało na jakość prowadzonych zajęć.

Ograniczenie wpływu dźwięków z zewnątrz

Firmy, które decydują się na instalację izolacji akustycznych często jako powód wymieniają uciążliwe dźwięki docierające do budynku z zewnątrz. Najczęściej wykorzystuje się w tym celu częściowe panele izolacji akustycznej, które w połączeniu z odpowiednio zabezpieczonymi oknami, podłogami i sufitami znacząco poprawiają rozchodzenie się dźwięku wewnątrz budynku i docieranie dźwięków z zewnątrz. Elementy takie są niezwykle przydatne w salach konferencyjnych, wykładowych czy biurach w dużych fabrykach, gdzie przejrzystość rozmowy czy jakość wykonywanych nagrań i rozmów video mogłaby być zaburzona przez dźwięki docierające z zewnątrz.

Blokada dźwięków wewnątrz

adaptacje akustyczneIzolacje akustyczne w pomieszczeniach użytkowych mogą służyć nie tylko jako blokada dźwięków z zewnątrz, ale i sposób na zapewnienie prywatności i zatrzymanie głosów wewnątrz pomieszczenia. Rozwiązania takie są szczególnie istotne tam, gdzie jedynie część budynku stanowi źródło hałasu – izolacje wykorzystywane są w ten sposób w pomieszczeniach konferencyjnych, fabrykach, halach sportowych, studiach nagraniowych, halach magazynowych, a nawet salach wykładowych.

Uzupełnienie ochrony słuchu dla pracowników

Powracając do pierwszego z wymienionych powodów, dla których warto stosować izolacje akustyczne w obiektach przemysłowych, ochrona słuchu pracowników jest zdecydowanie najważniejszą z zalet paneli akustycznych. Te jednak nie powinny być traktowane jako samodzielne narzędzie przeciwdziałania hałasowi, bo choć doskonale ograniczą pogłos w pomieszczeniach i pochłoną znaczną część dźwięku, ich skuteczność może nie być wystarczająca w świetle przepisów BHP. Izolacje akustyczne wykorzystuje się więc jako uzupełnienie środków ochrony osobistej, w myśl zasady że pracodawca ma nie tylko chronić pracowników przed uciążliwymi czynnikami szkodliwymi, ale też zapobiegać ich powstawaniu właśnie przez wygłuszanie pomieszczeń i maszyn.

Stosowanie izolacji akustycznych ma dziś sens w wielu środowiskach, nawet jeśli poziom hałasu nie przekracza tam dopuszczalnych norm. Ich zastosowanie nie ogranicza się do ochrony słuchu – panele akustyczne ułatwiają tworzenie komfortowych warunków pracy i podnoszą jakość akustyczną zarówno dużych, jak i małych pomieszczeń.