BRC Packaging a wymagania dla producentów opakowań

BRC Global Standard for Packaging and Packaging Materials to popularny i stosowany na skalę międzynarodową standard określający wymagania wobec producentów opakowań oraz materiałów opakowaniowych przeznaczonych dla wszystkich branż na rynku.

Norma zbierająca wymagania dla higieny zakładu i produkcji oraz systemów zarządzania jakością prowadzących do powstania wyrobów zgodnych z wymaganiami jakościowymi jest rozpoznawana i uznawana przez producentów w każdym zakątku świata i stanowi często jeden z podstawowych wymogów podjęcia współpracy producenta opakowań z jakąkolwiek firmą ich potrzebującą. Jakie wymagania stawia standard BRC Packaging i jak przebiega certyfikacja BRC Packaging?

Czym jest standard BRC Packaging?

Standard BRC Packaging and Packaging Materials przedstawia zakres najlepszych praktyk stosowanych w produkcji opakowań do żywności, artykułów higienicznych, oraz kosmetyków. Jego głównym celem jest uświadomienie producentów o wpływie bezpieczeństwa, legalności i jakości wytwarzanych produktów na ogólne powodzenie działalności zakładu oraz zadowolenie klientów. Rynek nie przyjmuje dziś z otwartymi ramionami firm, które nie spełniają podstawowych standardów i wymogów określonych przez normę BRC Packaging, zarówno w skali krajowej jak i międzynarodowej.

Co więcej, uzyskanie certyfikatu BRC Packaging jest dla wielu firm jedyną drogą do uzyskania korzystnych i długotrwałych umów z zakładami wytwarzającymi wspomniane wcześniej produkty i tym samym potrzebującymi stosownych opakowań.

Jakie wymagania stawia standard BRC Packaging przed producentami opakowań?

Standard BRC Packaging jest kierowany do wszystkich producentów opakowań papierowych, szklanych, wykonanych z twardych i miękkich tworzyw sztucznych, oraz opakowań laminowanych. Jego wymagania dotyczą czterech podstawowych obszarów działalności zakładów produkcyjnych:
1. Higiena zakładu,
2. Otoczenie produkcji,
3. Badanie opakowań,
4. Regulacje i wymogi prawne dotyczące bezpieczeństwa opakowań.

Stosowanie się do zasad BRC Packaging jest możliwe dzięki opracowaniu i wprowadzeniu właściwego systemu zarządzania zgodnego z wytycznymi normy. Aby system ten opracować potrzeba jednak uprzednio określić kategorię produkowanych opakowań. Mianem kategorii 1 określa się opakowania przeznaczone do wyrobów wysokiego ryzyka, a więc przeznaczonych do spożycia przez człowieka lub też mających kontakt z ciałem. W kategorii tej znajdą się więc przede wszystkim opakowania do żywności i kosmetyków.

Kategoria 2 opakowań to grupa określająca opakowania przeznaczone dla wyrobów wysokiego ryzyka nie mających bezpośredniego kontaktu z samym produktem oraz pozostałe opakowania dla produktów niskiego ryzyka. Wymagania dla producentów opakowań są oczywiście uzależnione od wspomnianych kategorii, przy czym wymagania dla kategorii 1 są znacznie surowsze, niż te dla kategorii 2.

Dodatkowo, standard BRC Packaging określa szereg wymagań dla producentów opakowań obowiązujący bez względu na kategorię ryzyka. Wymagania te dotyczą między innymi:
• Zaangażowania kierownictwa we wdrażanie i ciągłe doskonalenie działań firmy,
• Systemów zarządzania zagrożeniami i ryzykiem,
• Bezpieczeństwa produktów i systemów zarządzania bezpieczeństwem,
• Wymagań dla zakładu, w tym wymagań dotyczących higieny, organizacji i jakości pracy,
• Regularnych kontroli produktu i procesów jego wytwarzania,
• Spraw personelu i zarządzania zasobami ludzkimi.

Korzyści z wdrożenia standardu BRC Packaging

Firmy, które zdecydują się wdrożyć i uzyskać certyfikat BRC Packaging zyskują przede wszystkim sporą przewagę konkurencyjną. Certyfikat stanowi bowiem dowód na to, że firma produkuje bezpieczne opakowania wysokiej jakości, zapewniające bezpieczeństwo produktu w nie zapakowanego. To z kolei zwiększa zaufanie do producenta ze strony kontrahentów, dostawców oraz klientów, a także pozwala zapewnić sobie pozytywne wyniki każdej kontroli. Firmy pracujące w oparciu o BRC Packaging wiedzą, jak radzić sobie z ryzykiem i potrafią skutecznie zarządzać sytuacją kryzysową, dlatego ryzyko odpowiedzialności wywołanej wprowadzeniem wadliwych produktów zostaje tu zminimalizowane. Certyfikacja BRC Packaging to także gwarancja spełnienia wszystkich wymagań prawnych Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa żywności i innych wyrobów wysokiego ryzyka – dodaje DNV GL.

Szef magazynu

Certyfikacja BRC Packaging

Jak uzyskać certyfikat zgodności z BRC Packaging? W momencie pewności, że wszystkie wymagania normy zostały wdrożone i spełnione należy zgłosić się do akredytowanej jednostki certyfikacyjnej, która przeprowadzi audit zewnętrzny i potwierdzi zgodność działań z BRC Packaging. Sprawdzeniu podlegają tu nie tylko same procesy i ich zgodność z wymogami normy, ale także sporządzona w procesie wdrażania dokumentacja. Uzyskany raz certyfikat nie pozostaje z firmą na zawsze – konieczność ciągłego doskonalenia i poprawy procesów jest podstawą do podtrzymywania statusu certyfikacji.