Certyfikacja ISO 3834 w spawalnictwie

Spawalnictwo to wymagający i złożony proces, od którego niejednokrotnie zależy jakość i bezpieczeństwo całej konstrukcji budynku, mostu, pojazdu czy dowolnego przedmiotu wykonanego z łączonej stali.

Specyfika spawania nie pozwala na to, by możliwe było sprawdzenie jakości wykonanej pracy po zakończeniu procesu bez ryzyka uszkodzenia całej konstrukcji. Z tego też powodu standardy stosowane w pomyśle w celu zapewnienia jakości produktów nie mają odzwierciedlenia w branży spawalniczej. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna zadbała jednak, by i tu możliwe było uzyskanie certyfikacji jakości, wprowadzając w życie normę ISO 3834.

ISO 3834 – podstawowe założenia normy dla spawalnictwa

Zadbanie o odpowiednią jakość spawania i sprawdzenie wytrzymałości spoiny możliwe jest wyłącznie na etapie przygotowania i wykonywania pracy, dlatego też norma ISO 3834 skupia się przede wszystkim na wspomnianych obszarach.

Wśród podstawowych założeń i wymagań, jakie norma stawia przed spawalnictwem jest konieczność określenia zakresu i znaczenia wyrobów spawalniczych dla bezpieczeństwa konstrukcji. Zależność ta wydaje się logiczna – wymagania dla wykonawców będą surowsze w momencie, gdy wadliwość konstrukcji wynikająca ze źle wykonanego spawania będzie potencjalnym zagrożeniem dla zdrowia i życia człowieka.

Wśród aspektów, na które należy zwrócić szczególną uwagę i poprawić ich skuteczność znalazły się też złożoność procesu spawalniczego, zakres spawania przypadający na jedną konstrukcję oraz wpływ odkształceń i niezgodności spoin na całkowitą stabilność konstrukcji.

Zastosowanie ISO 3834 w spawalnictwie oznacza konieczność przewidywania efektów wykonywanej pracy na całość konstrukcji i podejmowanie wszelkich działań minimalizujących ryzyko powstania błędów i usterek w spoinach. Spawalnictwo jest dziś obecne właściwie wszędzie i nawet w przypadku zastosowania najnowszych narzędzi pracy, niedbalstwo może prowadzić do poważnych usterek często bardzo rozległych konstrukcji. Aby ich uniknąć, a jednocześnie zapewnić sobie pozytywny wizerunek na rynku, warto postarać się o certyfikację ISO 3834.

Wymagania dla certyfikacji w spawalnictwie według ISO 3834

Uzyskanie certyfikatu ISO 3834 nie należy do najłatwiejszych, jako że sama norma obejmuje dość duży obszar działań wykonywanych w procesie spawania. Mimo to standard uważany jest dziś za najlepszy zestaw praktyk gwarantujących wysoką jakość spawania, czyniąc tym samym certyfikat jednym z najbardziej poszukiwanych odznaczeń w branży.

Uzyskanie certyfikacji w spawalnictwie wiąże się z koniecznością spełnienia wymagań zapisanych w jednej z trzech części ISO 3834. Pierwszy element normy przedstawia jej ogólny zarys oraz pozwala na wybór odpowiedniego poziomu trudności kryteriów normy. Części 2-4 precyzują kolejno wymagania pełne, standardowe oraz podstawowe, między którymi należy wybrać właśnie na podstawie zaleceń z części pierwszej. Ostatni element, ISO 3834-5 to ogólna część normy, w której znalazł się opis prawidłowo prowadzonej dokumentacji całego procesu spawalniczego, koniecznej do spełnienia wymagań certyfikacji.

Spawanie

Jak certyfikacja w spawalnictwie wpływa na jakość konstrukcji stalowych?

Standard ISO 3834 to obszerny zbiór wymagań obejmujących bardzo zróżnicowaną i obszerną naturę branży spawalniczej. Postępując w zgodzie z zaleceniami normy, firmy zajmujące się spawaniem mają szansę zapewnienia wysokiej jakości wykonania spoin, a tym samym wzmocnienia konstrukcji i przygotowania jej do późniejszego użytkowania. Z certyfikacji w spawalnictwie korzystają dziś jednak nie tylko firmy zajmujące się wyłącznie spawalnictwem, ale też szereg przedsiębiorstw i zakładów produkcyjnych, dla których spawanie stanowi jeden z wielu procesów. Norma ISO 3834 może z powodzeniem znaleźć zastosowanie na liniach montażowych, w firmach budowlanych, przy produkcji rurociągów, a nawet w różnego rodzaju warsztatach naprawczych.

Proces certyfikacji w spawalnictwie nie odbiega zwykle od tego, do jakiego przyzwyczailiśmy się w przypadku innych standardów ISO. Samo opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania jakością procesu spawania nie powinno być tu skomplikowane, jako że większość wymagań normy opiera się na obowiązujących w Europie prawnych wymogach dla branży. Jednocześnie jednak certyfikacja w spawalnictwie to dla wielu przedsiębiorców przepustka do rynku międzynarodowego i wymóg, bez którego trudno podjąć jakiekolwiek rozmowy handlowe.