Etapy wdrażania wymagań normy ISO 50001

ISO 50001 to zaprojektowany przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną zbiór standardów i wyznaczników dla organizacji chcących stworzyć wewnętrzny system zarządzania energią oparty na kompleksowym podejściu do poprawy wydajności energetycznej. Zarówno dynamiczny rozwój wielu obszarów przemysłu, rozwój gospodarczy, jak i rosnąca świadomość odpowiedzialności ekologicznej jednostek sprawia, że przedsiębiorcy muszą coraz intensywniej myśleć o poprawie własnej wydajności energetycznej zarówno w kontekście generowania zysków i oszczędności, jak i spełniania standardów ochrony środowiska. Wdrożenie ISO 50001 w firmie pozwala skuteczniej zarządzać energią, przygotować lepszą politykę wewnętrzną dotyczącą wydajności energetycznej przedsiębiorstwa, a jednocześnie wpłynąć realnie na obniżenie całkowitej konsumpcji energii na świecie.

Czym jest ISO 50001 i kto powinien ją stosować?

Norma ISO 50001 jest jednym z nowszych standardów w rodzinie norm ISO i skupia się na jednym z większych wyzwań współczesnego przemysłu – zrównoważonym i odpowiedzialnym gospodarowaniu energią. Bazując na idei ciągłego doskonalenia, identyfikacji ryzyka i zagrożeń oraz dążeniu do najwyższej efektywności oraz generowania oszczędności, ISO 50001 proponuje wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania energią obejmującego kontekst całej organizacji i zgodnego z najwyższymi standardami odpowiedzialnej polityki energetycznej. Głównym założeniem ISO 50001 i wszystkich wytycznych, na których podstawie buduje się system zarządzania energią jest osiągnięcie lepszej efektywności energetycznej przez użytkowników energii, głównie tych którzy zużywają jej najwięcej w ramach swojej codziennej działalności.

Stosowanie standardu zakłada przeprowadzanie przez organizację okresowych audytów energetycznych, na podstawie których podda się ocenie cały system zarządzania energią i zmodyfikuje wprowadzoną politykę energetyczną dla osiągnięcia jeszcze wyższej wydajności.

Na przeprowadzenie pełnego audytu energetycznego i wdrożenie systemu zarządzania energią opartego o wymogi ISO 50001 powinni zdecydować się przede wszystkim przedstawiciele energochłonnych sektorów przemysłu, którzy nawet przy zastosowaniu energooszczędnych rozwiązań powinni pracować nad ciągłą poprawą swojej wydajności energetycznej i dążeniem do ograniczenia zużycia energii bez zmniejszania swoich możliwości produkcyjnych. ISO 50001 zakłada także wykorzystanie możliwości odnawialnych źródeł energii oraz optymalizację konsumpcji poprzez wprowadzenie obiektywnej oceny użytkowania energii, umiejętne prognozowanie trendów konsumpcji, dostrzeganie szans oszczędności, hierarchizowanie wykorzystania energii oraz ścisłe monitorowanie działalności operacyjnej poprzez ustalenie poziomu wyjściowego zużycia energii i nie przekraczanie go, nawet w ramach rozwoju, zgodnie z ideą zrównoważonego i odpowiedzialnego samodoskonalenia.

Korzyści z wdrożenia systemu zarządzania energią opartego o ISO 50001

Podjęcie decyzji o zastosowaniu wytycznych normy energetycznej ISO jest obecnie dobrowolne, natomiast jej wdrożenie przynosi realne korzyści dla przedsiębiorstwa wykraczające poza budowanie wizerunku firmy i utrzymanie konkurencyjności na rynku. Opracowany w oparciu o ISO 50001 system zarządzania energią realnie wpływa na wewnętrzną politykę energetyczną i sposób, w jaki firma gospodaruje zużyciem energii w celu osiągania założonych celów. System pozwala lepiej zorganizować i zaplanować przyszłe działania oraz rozwój, a także zadbać o bieżące wydarzenia i redukcję ryzyka związanego z incydentami.

Odpowiedzialne i zrównoważone gospodarowanie energią wpływa również bezpośrednio na to jak organizacja oddziałuje na środowisko. ISO 50001, choć nie jest normą środowiskową, może stać się ważnym elementem polityki środowiskowej organizacji, zgrać się z normami ISO odpowiadającymi za zarządzanie działaniami na rzecz środowiska i pozwolić, by organizacja działała w zgodzie ze swoimi założeniami ograniczania negatywnego wpływu swojej działalności na otoczenie.

Etapy wdrażania wymagań normy ISO 50001

Proces wdrożenia systemu zarządzania energią opartego o ISO 50001 jest zależny od indywidualnych potrzeb, możliwości i już stosowanych przez organizację rozwiązań. Sama norma zakłada jednak, że przedsiębiorstwo przygotowane do wdrożenia normy energetycznej ustanowi własną politykę energetyczną zgodną z wytycznymi ISO 50001, będzie w stanie:

  • zidentyfikować aspekty energetyczne wynikające z działalności organizacji,
  • zidentyfikuje wymagania prawne dotyczące swojej organizacji,
  • określi priorytety, cele i zadania w zakresie zarządzania energią,
  • opracuje i wdroży system zarządzania energią oparty na zasadach przemyślanego planowania, nadzoru nad działaniami, ciągłego monitorowania zużycia energii, identyfikacji zagrożeń i ryzyka, opracowania działań zapobiegawczych i korygujących oraz audytach weryfikujących sprawność działania systemu.

Bureau Veritas

 

We wdrożeniu wymagań ISO 50001 przedsiębiorców wspiera Bureau Veritas.

 

tel: +48 22 549 04 00

e-mail: biuro@pl.bureauveritas.com