Jak wybrać dobrego kierownika budowy?

Przy wyborze odpowiedzialnego kierownika budowy, musimy kierować się przede wszystkim jego doświadczeniem. Osoba, która chce dowodzić na placu budowy, musi być odpowiednio przeszkolona i doświadczona. Wszelkie warunki, które trzeba spełnić by móc zostać kierownikiem budowy, nie bez powodu są takie wymagające. Zadania, jakie powierzane są kierownikowi budowy, są bardzo odpowiedzialne. Dlatego też to stanowisko powinna piastować osoba, która posiada odpowiednią wiedzę teoretyczną i praktyczną.

Dobrym kierownikiem budowy może być każdy, kto świetnie radzi sobie na danym stanowisku ze wszystkimi obowiązkami. Istnieje wiele rodzajów prac budowlanych – każdy z nich wymaga odpowiedniej ilości wiedzy. Wszystkie typy prac budowlanych bowiem są wykonywane w danym celu. Każda specjalność znacznie różni się od siebie obowiązkami – prace dekarskie, wykończeniowe, roboty murarskie czy wykopy – każda z tych specjalności wymaga nieco innej dawki i wiedzy. Dlatego też na każdą ze specjalności należy posiadać osobne uprawnienia.

Cechy odpowiedzialnego kierownika budowy

Kierownik budowy posiada wiele zadań, które należy wykonać w odpowiednim okresie czasu. Dlatego też na to stanowisko należy wybrać osobę niezwykle kompetentną i obeznaną w danym temacie. Kierownik budowy danej specjalności odpowiada bowiem za cały plan budowy. Wszelkie cele które mają zostać zrealizowane, są wykonywane właśnie z polecenia kierownika budowy. Osoba ta więc musi posiadać przede wszystkim wiedzę praktyczną. Odpowiedzialny kierownik budowy musi prowadzić  w sposób dokładny dokumentację, w której zapisywane są wszelkie wykonane prace oraz użyte materiały. Wymagane jest także właściwe zarządzanie zespołem, w którego skład wchodzi odpowiednia liczba robotników. Musimy więc wybrać kierownika budowy, który przyczyni się do szybkiego i sprawnego przebiegu wszelkich prac na danym terenie. Najczęściej na takie stanowisko wybiera się osobę z odpowiednio długim doświadczeniem.

Kasperkiewicz Nadorzuje - kierownik budowy

Realizowanie planu budowy

Jest to podstawowa czynność, którą wykonuje kierownik budowy. Jest on osobą odpowiedzialną za to, by wszystkie prace budowlane przebiegały we właściwej kolejności. Na samym początku musi zostać wyznaczone odpowiednie miejsce na wykonywanie tychże prac. Nie mogą się one odbyć bez pozwolenia. Dodatkowo, prace te muszą być wykonywane w odpowiedni sposób. Na samym początku kierownik budowy otrzymuje wyszczególniony plan budowy, który powinien zostać zrealizowany w określonym czasie. Jego zadaniem jest przestrzeganie wszystkich zasad. Ponadto, musi on pilnować jakości wykonywanych robót i przestrzegać zasad BHP. Realizowanie planu budowy musi przebiegać zgodnie z planem, by możliwe było oddanie gotowego już budynku w ręce właściciela. By móc zrealizować plan budowy, kierownik musi zapewnić miejsce wytyczone geodezyjnie. Miejsce takie bowiem musi spełniać odpowiednie warunki. Ważne jest to, by teren, na którym znajduje się plac budowy był zgodny z danym projektem.