Jakie firmy powinny monitorować i raportować emisję CO2?

Działalność człowieka bez wątpienia ma spory wpływ na środowisko naturalne, klimat i atmosferę. Jest to kwestia potwierdzona naukowo i nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Z tego względu obecnie coraz więcej uwagi przykuwa się do tego, aby podczas realizacji różnego rodzaju działań zwracać szczególną uwagę na to, w jaki sposób wpływają one na środowisko naturalne. 

Z pewnością jednym z większych problemów, z jakimi zmaga się współczesny świat, jest emisja gazów cieplarnianych. Do tej grupy zaliczyć można wiele związków, ale tym, którego jest najwięcej i w związku z tym ma on największy wpływ na atmosferę, jest dwutlenek węgla (CO2). Aktualnie gaz ten generowany jest przez większość firm produkcyjnych, elektrownie, samochody, samoloty i wszystko to, co spala podczas pracy paliwa kopalne, czy to w sposób bezpośredni, czy też pośredni, tworząc tzw. ślad węglowy

Aby zapanować nad emisją CO2, konieczne było wprowadzenie wielu istotnych regulacji, a także obowiązków dla tych podmiotów, które w największym stopniu wpływają na emisję dwutlenku węgla do atmosfery. 

Czy istnieją regulacje zobowiązujące firmy do monitorowania i raportowania emisji CO2?

Negatywny wpływ nadmiaru dwutlenku węgla w atmosferze jest bardzo dobrze widoczny i potwierdzony naukowo. To sprawia, że aktualnie priorytetem stało się redukowanie emisji tego gazu do atmosfery. Aby w jak najlepszy sposób nad tym zapanować, konieczne było stworzenie odpowiednich przepisów i norm, które będą skutecznie regulować te kwestie. W tym celu stworzono m.in. Ustawę o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, która nakłada na wielu przedsiębiorców obowiązek corocznego przygotowywania raportu z emisji CO2. 

Jeśli firmy, których dotyczą te przepisy, nie wywiążą się z tego obowiązku, może im grozić kara grzywny w wysokości aż 50 000 zł. Warto zaznaczyć, że przepis mówiący o karze i jej wysokości stanowiący podstawę prawną do jej nałożenia jest obligatoryjny, co oznacza, że ustawodawca nie pozostawił możliwości odstąpienia do nałożenia tej kary. Z tego też względu tak ważne jest, aby stale monitorować emisję CO2 w firmach, które mają obowiązek przygotować tego typu raport i złożyć go w określonym terminie do Krajowego Ośrodka Bilansowania I Zarządzania Emisjami (KOBIZE). 

Jakie firmy powinny tworzyć tego typu raporty?

Monitorowanie emisji CO2 to obecnie obowiązek w przypadku wielu różnych firm, tak samo, jak raportowanie uzyskanych w tym zakresie danych. Zmiany w różnego rodzaju rozporządzeniach sprawią, że obowiązek ten dotyczy coraz większej ilości firm i często zmieniają się także wymagania dotyczące monitorowania czy też raportowania emisji CO2. Warto więc wiedzieć kogo obejmuje obowiązek monitorowania i raportowania emisji CO2? 

Obowiązujące obecnie przepisy mówią jasno, że obowiązek ten dotyczy tych podmiotów, które korzystają ze środowiska, a ich działalność powoduje emisję gazów cieplarniach, w tym także dwutlenku węgla (CO2). Mogą to więc być zarówno elektrownie, firmy produkcyjne emitujące podczas funkcjonowania gazy cieplarniane czy nawet różnego rodzaju inne przedsiębiorstwa korzystające np. z samochodów służbowych, które również emitują tego typu gazy do atmosfery. Podmiotów objętych tym obowiązkiem może być naprawdę sporo, dlatego warto zapoznać się dokładnie z regulacjami dotyczącymi tej kwestii, aby wiedzieć, kto i kiedy ma taki obowiązek. 

Z jakich narzędzi można korzystać podczas monitorowania i raportowania emisji CO2 w firmie?

Monitorowanie emisji CO2, nie jest łatwym zadaniem i wymaga odpowiedniego przygotowania, aby było to możliwe do realizacji. W tym celu należy stworzyć skuteczny plan monitorowania emisji gazów cieplarnianych przez działalność danej firmy. Jest to pewnego rodzaju zbiór procedur i algorytmów, które pozwalają przygotować odpowiedni zestaw informacji niezbędnych do późniejszego obliczenia rocznej emisji gazów cieplarnianych. 

Aby to zrealizować można skorzystać z różnego rodzaju narzędzi takich jak np. specjalne oprogramowanie, które jest bardzo pomocne w gromadzeniu wszelkich niezbędnych danych i w późniejszym obliczaniu emisji CO2. Skuteczne monitorowanie CO2 i zbieranie wszelkich potrzebnych danych jest niezbędne do tego, aby możliwe było przygotowanie rzetelnego raportu emisji CO2, dla danej firmy.