Jakie firmy oferują leasing sprzętu budowlanego?

Leasing sprzętu budowlanego to świetny pomysł na zwiększenie wydajności pracy. W leasing można wziąć zarówno maszyny nowe, jak i używane. Jeśli chodzi o maszyny potrzebne na budowie, to firmy oferują najczęściej: koparki, ładowarki, minikoparki, koparki kołowe i gąsienicowe, nośniki teleskopowe, spycharki gąsienicowe, zagęszczarki gruntu, walce drogowe, agregaty tynkarskie, ubijaki, wiertnice czy wózki widłowe.

Warunki leasingu sprzęty budowlanego mogą być zróżnicowane. Wiele zależy od tego, czy klientem jest osoba fizyczna czy jakieś przedsiębiorstwo. Leasing to dobre rozwiązanie dla firm, spółek prawa handlowego i osób osiągających dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Można wyróżnić dwa rodzaje procedur: pełną i uproszczoną. Przy procedurze prostszej nie są wymagane zaświadczenia ZUS i US. Osoby fizyczne i spółki jawne wymagają: wpisu do ewidencji działalności gospodarczej / KRS, numerów REGON i NIP, ksero dowodów osobistych właścicieli. Przedsiębiorstwa handlowe, spółki prawa handlowego czy spółdzielnie mają podobne wymagania: obok numerów REGON i NIP, wpisu KRS, potrzebne jest ksero dowodów osobistych osób uprawnionych do reprezentowania firmy.

altri wrocław

Sprzedaż i wynajem sprzętu budowlanego

Procedura pełna, poza wymienionymi już dokumentami, wymaga dodatkowo: PIT-36 (osoby fizyczne i spółki jawne) lub CIT-8 / F-02 (spółki, przedsiębiorstwa i spółdzielnie), PIT-5 / F-01 (osoby fizyczne i spółki jawne) lub CIT-2 / F-02 (spółki, przedsiębiorstwa, spółdzielnie) za ostatni miesiąc, zaświadczenia z ZUS i US o braku zaległości w opłatach. Koszty leasingu pomoże obliczyć kalkulator leasingowy.

Jaki leasing wybrać?

Najpopularniejszą formą leasingu jest leasing operacyjny. W leasingu operacyjnym przedmiot leasingu jest zaliczany do składników majątkowych firmy leasingowej, czyli leasingodawcy. Raty leasingowe są niższe niż przy leasingu finansowym.

Obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych również należy do leasingodawcy. Klient (leasingobiorca) zalicza do kosztów uzyskania przychodu wszystkie opłaty ponoszone na rzecz leasingodawcy, np. opłatę wstępną czy raty leasingowe. Podatek VAT jest doliczany do każdej raty leasingowej. Po zakończeniu umowy, leasingobiorca ma prawo wykupić przedmiot leasingu, np. maszynę rolniczą lub sprzęt budowlany.

Leasing finansowy to z kolei taka forma leasingu, w której przedmiot leasingu jest przekazywany w użytkowanie za wynagrodzeniem czynszowym. W leasingu finansowym, zwanym też kapitałowym,  koszty uzyskania przychodu stanowi nie cała rata leasingowa, ale tylko jej część odsetkowa. Wysokość uzależniona jest od odrębnych przepisów podatkowych.

Spłata następuje w ratach obejmujących pełną wartość przedmiotu leasingu, a przy ostatniej racie może nastąpić przeniesienie własności na leasingobiorcę. Odpisy amortyzacyjne stoją po stronie leasingobiorcy. Podatek VAT jest płatny w całości z góry razem z pierwszą ratą leasingową, już po odbiorze przedmiotu leasingu. Nie ma wykupu, jak w przypadku leasingu operacyjnego, ale przeniesienie własności na leasingobiorcę.

Zerwanie umowy jest możliwe przez zakończeniem umowy leasingowej. Minimalny okres leasingu to 12 miesięcy, natomiast maksymalny 60 miesięcy.