Luty srebrne – charakterystyka i zastosowanie

Lutowanie twarde to często stosowana technika lutowania znajdująca zastosowanie w różnych dziadzinach przemysłu. Pozwala ona na utworzenie trwałego i wytrzymałego połączenia między elementami z różnych lub tych samych materiałów. Zapewnia zdecydowanie wytrzymalsze połączenie niż lutowanie miękkie. Jednak, aby połączenie było wykonane prawidłowo i spełniało w pełni swoje zadanie, należy dobrać odpowiedni lut do materiałów, z jakich stworzone są łączone elementu oraz do warunków, w jakich to połączenie będzie się znajdować.

Luty srebrne są bardzo często używane w metodzie lutowania twardego, z racji ich sporej uniwersalności oraz tego, że zapewniają bardzo dobrą jakości i wytrzymałość połączenia. Uniwersalność lutów srebrnych jest spowodowana tym, że mają bardzo zróżnicowaną temperaturę topnienia oraz bardzo dobre właściwości, co powoduje, że są tak często wybierane. Czym charakteryzują się luty srebrne oraz jakie jest ich zastosowanie?

Luty srebrne – charakterystyka

Luty srebrne należą do najbardziej uniwersalnych spoiw, stosowanych w metodzie lutowania. Luty srebrne wykorzystuje się do łączenia elementów wykonanych z takich materiałów jak wszystkie rodzaje stali (w tym także stal nierdzewna), miedź i jej stopy, stopy srebra, nikiel i jego stopy, a także do wzajemnego łączenia wyżej wymienionych metali. Lut srebrny można również wykorzystywać w procesie łączenia płytki węglików spiekanych ze stalą. Temperatura robocza, czyli temperatura topnienia lutów srebrnych waha się w granicach 420 – 1020 °C, co sprawia, że nie mogą one być wykorzystywane do łączenia wszystkich materiałów. Ze względu na tak wysoką temperaturę topnienia lutów srebrnych nie mogą one być wykorzystywane do tworzenia połączeń pomiędzy elementami wykonanymi z takich materiałów jak aluminium, magnez, cynk, a także różnego rodzaju ich stopy. 

luty srebrne twarde

Luty srebrne mają bardzo zróżnicowaną temperaturę topnienia zależną od składu chemicznego danego lutu. Dzięki temu można dobrać odpowiedni lut srebrny do danego materiału, z jakiego stworzone są elementy lutowane. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie szczelnego, wytrzymałego i trwałego połączenia między nimi.

Luty srebrne charakteryzują się także bardzo dobrymi właściwościami mechanicznymi, dobrą obrabialnością, wysoką przewodnością elektryczną, odpornością na działanie wielu kwasów i zasad, dobrą zwilżalnością większości metali i stopów oraz dobrą zdolnością do wypełniania szczelin.

Luty srebrne są także bardzo odporne na ścinanie (odkształcenie postaciowe ciała spowodowane naprężeniami stycznymi), udarność (odporność lutu na pękanie przy obciążeniu dynamicznym) i zmęczenie (mechaniczna degradacja spowodowana odkształcaniem pod cyklicznym obciążeniem). 

Luty srebrne otulone i nieotulone

Luty srebrne mogą występować w wersji otulonej lub nieotulonej. Otuliną lutu srebrnego jest topnik, który jest niezbędnym elementem podczas lutowania tego typu spoiwem. Stosując luty otulone dostaje się zarówno spoiwo jak i topnik w jednym, natomiast w przypadku lutów nieotulonych należy pamiętać o zastosowaniu odpowiedniego topnika dostosowanego do materiału lutowanego oraz temperatury topnienia spoiwa. Dobrze dobrany topnik jest kluczem do osiągnięcia szczelnego, wytrzymałego i trwałego połączenia. 

Luty srebrne – zastosowanie 

Z racji swojej uniwersalności lut srebrny jest wykorzystywany w bardzo wielu dziadzinach przemysłu. Znajduje on zastosowanie w przemyśle elektrycznym, chłodniczym, mechanicznym czy też spożywczym do lutowania płomieniowego oraz indukcyjnego. Szczególnie w przemyśle elektrotechnicznym lut srebrny jest bardzo często stosowany z powodu swojej bardzo dobrej przewodności elektrycznej. Również w miejscach, gdzie połączenie lutowane będzie wystawione na działanie kwasów i zasad lut srebrny będzie bardzo dobrym wyborem, ponieważ jest on odporny na działanie tego typu substancji. Spoiwa srebrne są często wykorzystywane także w miejscach, w których panuje wysoka temperatura, ponieważ połączenie utworzone przy ich pomocy jest odporne na wysokie temperatury dochodzące do 200 °C. Z racji dobrych właściwości wypełniania szczelin luty srebrne z powodzeniem stosowane są w miejscach, gdzie kluczową rolę odgrywa szczelność połączenia. 

Jak widać, luty srebrne to bardzo uniwersalne spoiwo, które znajduje zastosowanie w bardzo wielu dziedzinach przemysłu. Dzięki niemu możliwe jest utworzenie wytrzymałego, trwałego i szczelnego połączenia między lutowanymi elementami. Lut srebrny ma wiele wartościowych zalet, co czyni go jednym z najpopularniejszych spoiw stosowanych w technice lutowania twardego.