Odczynniki chemiczne – przegląd

Zarówno laboratoria znajdujące się w firmach jak i uczelnie, placówki badawcze czy szkoły regularnie kupują odczynniki chemiczne, dzięki którym możliwe jest przeprowadzanie nawet skomplikowanych doświadczeń. Oprócz odczynników chemicznych niezbędny okazuje się zakup również akcesoriów, opakowań czy sprzętu laboratoryjnego, które umożliwią przeprowadzanie danych procesów. Ich wysoka jakość gwarantuje, że raz zakupione będą mogły z powodzeniem służyć przez długi czas. Odczynniki chemiczne oprócz ich zastosowania w badaniach i laboratoriach pełnią ważną funkcję w przemyśle. Są powszechnie wykorzystywane również na większą skalę, dzięki czemu możemy cieszyć się z możliwości stosowania podstawowych, codziennych produktów. Jakie odczynniki chemiczne są najczęściej wykorzystywane podczas prowadzenia badań, a które z nich są niezbędne w przemyśle?

 

Odczynniki chemiczne organiczne

Wśród odczynników chemicznych organicznych możemy wyróżnić przede wszystkim węglowodory, pochodne węglowodorów oraz różnorodne sole. Węglowodory podlegają charakterystycznym reakcjom, do których można zaliczyć addycję, substytucję oraz polimeryzację. Są one powszechnie stosowane w przemyśle, jednak ich zastosowanie jest także niezwykle ważne podczas przeprowadzania badań doświadczalnych.  Wśród najpopularniejszych i najczęściej stosowanych węglowodorów można wyróżnić ksylen, benzen, a także naftę kosmetyczną czy tempertynę balsamiczną. Istotnymi odczynnikami chemicznymi podczas pracy są także pochodne węglowodorów, do których możemy zaliczyć alkohol metylowy, jabłczan magnezu, formalinę, kwas askorbinowy, kwas mrówkowy. Do tej grupy zaliczany jest szereg związków, których działanie może być różnorodnie wykorzystane podczas prowadzenia procesów. Sole są związkami chemicznymi, które zawierają kationy metalu oraz aniony reszty kwasowej. Naukowcy i laboranci powszechnie stosują podczas swoich prac mrówczan sodu, octan wapnia czy szczawian wapnia.

 

Odczynniki chemiczne nieorganiczne

odczynniki chemiczneWśród odczynników nieorganicznych możemy wyróżnić różnorodne tlenki, wodorki, sole, wodorotlenki i kwasy. Stanowią one ważną część, dzięki której możliwe jest przeprowadzenie wielu podstawowych reakcji chemicznych. Odczynniki te mogą stanowić zarówno substraty, jak i mogą pełnić reakcje katalizatora. Wśród najpopularniejszych kwasów możemy wyróżnić kwas solny, kwas borowy, kwas siarkowy, kwas azotowy. Wszystkie kwasy w zależności od potrzeb dostępne są w różnorodnych stężeniach, więc podczas zakupu niezbędne jest dobranie ich właściwego rodzaju. Niektóre kwasy posiadają właściwości mocno higroskopijne, żrące. Odczynniki te są powszechnie stosowane poza laboratoriami do produkcji barwników, w przemyśle materiałów wybuchowych, leków, petrochemice. Ważną rolę podczas różnorodnych badań i eksperymentów chemicznych odgrywają wodorotlenki, które cechują się zasadowym charakterem. Istotne są substancje takie jak wodorotlenek potasu, wodorotlenek sodu. Pierwszy z nich ma silne właściwości higroskopijne. Ponadto pochłania z powietrza dwutlenek węgla z wytworzeniem węglanu potasu, dlatego należy go przechowywać w szczelnych pojemnikach. Wodorotlenek sodu stosowany powszechnie w przemyśle do produkcji mydła, sodu i jego związków celulozy, papieru, barwników, szkła wodnego, do merceryzacji bawełny, do rafinacji ropy naft.

 

Szkło i sprzęt laboratoryjne

Każda działalność, w której konieczne okazuje się wykorzystanie różnego rodzaju odczynników chemicznych nie może sprawnie funkcjonować bez posiadania odpowiedniego wyposażenia. Niezbędny okazuje się regularny zakup różnego rodzaju mieszadeł, termometrów, dzięki którym możliwe jest zapewnienie właściwego otoczenia i warunków do zachodzenia danych procesów. Podczas pracy istotne jest również posiadanie akcesoriów takich jak pipety, zlewki, kolby, tygle, cylindry miarowe, szalki Petriego.  W zależności od prowadzonej działalności oraz wykorzystywanych odczynników chemicznych niezbędne jest zastosowanie odmiennych rodzajów szkła laboratoryjnego. Wykorzystanie uszkodzonych narzędzi może narazić prowadzących badanie nie tylko na brak uzyskania oczekiwanej reakcji, ale również na zagrożenie zdrowia.