Odpowiedzialne zarządzanie energią z normą 50001

Zużycie energii elektrycznej przez przemysł jest ogromnym problemem współczesnego świata, z którym walka może potrwać nawet kilkadziesiąt lat. Pojawianie się coraz to nowych rozwiązań technologicznych i przemysłowych sprawiło, że produkcja energii i jej zużycie, negatywnie wpływające na środowisko naturalne zaczęły wymykać się spod kontroli.

Aby temu zaradzić, specjaliści do spraw ochrony środowiska, przedstawiciele wielu gałęzi przemysłu i Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna stanęli przed zadaniem stworzenia standardu, który pomógłby wprowadzić przedsiębiorstwa na bardziej ekologiczną, zrównoważoną drogę rozwoju i działania.

Dziś ich dzieło znane jest jako norma ISO 50001. W jaki sposób wpływa na odpowiedzialne zarządzanie energią i jakie są jej podstawowe założenia?

Założenia normy ISO 50001

ISO 50001 to zbiór standardów i wymagań dla systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwach, skupiających się przede wszystkim na prawidłowej ocenie zagrożeń i zarządzaniu nimi w sposób ciągły, powtarzalny i skuteczny. Podobnie jak większość norm z rodziny ISO, standardy 50001 podkreślają istotną rolę identyfikacji zagrożeń w różnych aspektach działalności firmy, wykraczających znacznie poza sam proces produkcyjny.

Stworzenie jednolitej polityki energetycznej oraz wypracowanie optymalnego poziomu zużycia energii możliwego do utrzymania to cel, który powinny obrać sobie organizacje chcące wpasować się w wizerunek firm środowiskowo świadomych.

Norma ISO 50001 i sugerowany przez nią plan stworzenia systemu zarządzania energią opiera się na cyklu Deminga, skupiającym się na ciągłym doskonaleniu działań, wdrażaniu ich, sprawdzaniu ich działania i ponownym doskonaleniu.

Norma ma więc uświadomić firmę i pracowników o tym jak wiele można zmienić za pomocą pozornie niewielkich działań i jak poprawiając wydajność energetyczną firmy podnosi się jakość wszystkich jej przedsięwzięć.

Certyfikacja ISO 50001, a oszczędzanie energii

Jednym z podstawowych aspektów odpowiedzialnego zarządzania energią promowanym przez normę ISO 50001 jest kwestia świadomego, zrównoważonego i ekologicznego podejścia do procesu planowania konsumpcji energetycznej.

Eliminowanie niewłaściwych praktyk, dążenie do doskonalenia procesów i unikanie marnotrawstwa poprzez analizę i właściwe zarządzanie ryzykiem sprawiają, że wprowadzenie systemu zarządzania energią opartego o ISO 50001 już od początku znacząco wpływa na oszczędzanie energii.

Norma ISO 50001 ułatwia spełnianie wszystkich wymogów prawnych stawianych przed współczesnymi przedsiębiorstwami, biorąc pod uwagę także wymagania dotyczące samych urządzeń stosowanych w zakładach produkcyjnych. Dzięki temu przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na wykorzystywanie energooszczędnych, bardziej ekologicznych rozwiązań, które w ogólnym rozrachunku przynoszą wymierne korzyści dla samej firmy, jak i otaczającego ją środowiska.

Chcąc certyfikować do ISO 50001, firmy bardzo często przechodzą bardzo wiele zmian wewnętrznych, budując swoją politykę energetyczną właściwe od podstaw. Z tego też powodu wdrażanie systemu opartego na normie może wydawać się żmudnym i trudnym do osiągnięcia celem. Jednocześnie jednak, certyfikacja ISO 50001 jest kwestią o którą warto zawalczyć. Wychodząc naprzeciw coraz surowszym wymaganiom rynku i samego przemysłu, firmy które decydują się na wdrożenie ISO 50001 mają szansę zyskać ogromną przewagę konkurencyjną i w obliczu uwagi całego świata zwróconej na ochronę środowiska, pokazać się jako przedsiębiorstwo biorące odpowiedzialność za swoje działania.

Rola audytora energetycznego w firmie

Audytor energetyczny to specjalista, którego zadaniem jest analiza zużycia energii w przedsiębiorstwach oraz instytucjach. Jego rola w firmie jest kluczowa dla optymalizacji kosztów operacyjnych oraz minimalizacji wpływu działalności na środowisko naturalne. Audytor energetyczny przeprowadza szczegółowe audyty energetyczne, identyfikując obszary, w których możliwe jest zmniejszenie zużycia energii, a tym samym kosztów. Zajmuje się również doradztwem w zakresie efektywnego wykorzystania energii, proponując rozwiązania techniczne i organizacyjne mające na celu poprawę efektywności energetycznej.

Aby zostać audytorem energetycznym, konieczne jest przede wszystkim posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności, które można zdobyć, uczestnicząc w specjalistycznym kursie na audytora energetycznego. Jest to wyjątkowo przydatne dla osób zajmujących takie stanowiska jak np. kierownicy fabryk, konsultanci czy pełnomocnicy ds. jakości środowiska.Audytor energetyczny w firmie

Odpowiedzialne zarządzanie energią dzięki certyfikatowi ISO 50001

Ponoszenie odpowiedzialności za własny wpływ na środowisko to kwestia, którą rynek docenia dziś u przedsiębiorców jak nigdy dotąd.

Firmy, które decydują się na uzyskanie certyfikatu ISO 50001 i spełnianie założeń normy pokazują, iż chcą one świadomie i odpowiedzialnie dążyć do zmniejszenia swojego negatywnego wpływu na środowisko poprzez bardziej kontrolowane, nastawione na doskonalenie i minimalizację strat działania. System zarządzania energią oparty o ISO 50001 to nie tylko zmiany w pojedynczych obszarach funkcjonowania firmy, ale często zmiany całej jej dotychczasowej filozofii. Wprowadzenie ISO 50001 inspiruje nie tylko zarząd firmy i osoby odpowiedzialne za politykę energetyczną do poprawiania działań firmy, ale i każdego pojedynczego pracownika do redukowania negatywnego wpływu nadmiernego zużycia energii na środowisko. Z tego względu warto również zainwestować w odpowiednie kursy i szkolenia dla personelu w zakresie zarządzania energią.