Oznakowanie hal magazynowych

Hale magazynowe są obszernymi miejscami, często podzielonymi na sektory. Wielka powierzchnia i różne towary, które przechowywane są w magazynie, wymagają stosowania odpowiednich maszyn i oznaczeń. Oznaczenia, jakie możemy spotkać na halach magazynowych, są różnorodne. Najczęściej, właściciele magazynów, zaopatrują je w żółte naklejki, by były jak najbardziej widoczne.

Na hali magazynowej stosuje się piktogramy i znaczniki. Często malowane są długie linie, które oznaczają wykonywaną pracę w danym miejscu.
Wiele jest typów oznakowania – niektóre naklejki i piktogramy znajdują się na ścianach czy podłodze, jedne muszą być bardziej widoczne i wyraźne itp. Istotne jest, by każde oznaczenie zostało dopasowane w odpowiedni sposób do miejsca.

Jak dopasować oznakowanie do hali?

Pierwszą rzeczą, jest wybranie odpowiedniego typu naklejek. Muszą to być tzw. ciągi – poprzez ich zastosowanie, można wyznaczyć obszary, po którym jeżdżą wózki i takie, które są przeznaczone dla pieszych. Są to podłużne żółte linie, które przypominają nieco linie znajdujące się na jezdni.
Mając wyznaczone obszary dla wózków i pieszych, konieczne jest również umieszczenie pasów. Pasy takie znajdują się między ciągami i poruszają się po nich wózki i piesi.
Piktogramy to kolejne, ważne rodzaje oznaczeń, jakie powinny znaleźć się w magazynie. Najbardziej znanymi piktogramami są:

  • Piktogramy kasku,
  • Piktogramy wózka widłowego,
  • Oznakowanie poziome ostrzegawcze.

Oprócz tego, istotne jest oznakowanie pożarowe – są to biało czerwone ukośne pasy, które umieszcza się na drodze pożarowej.
Oznakowanie ramp i magazynów znacznie ułatwia pracę.

Trzeba zaznaczyć, że w magazynie znajduje się oznakowanie pionowe i poziome.

TLI.group

Dlaczego warto stosować znaczniki naklejane?

Najważniejszą zasadą każdej pracy, zwłaszcza na magazynie, jest bezpieczeństwo. Wykonywanie prac za pomocą ciężkich maszyn w sposób nieuważny, może doprowadzić do tragedii. Szkolenia i ustalanie miejsc, w których wykonuje się dany rodzaj pracy, nie wystarczą. Konieczne jest oznaczanie konkretnych obszarów, w celu zapewnienia lepszej widoczności.

Magazyn jest miejscem, w którym stosuje się różne maszyny i pojazdy – np. wózek widłowy. Naklejki mają za zadanie zwiększyć świadomość każdego pracownika. Tam, gdzie odbywa się praca wózka widłowego, powinny mieścić się odpowiednie naklejki. Istnieją takie oznaczenia, które wyznaczają trasę wózkom i innym pojazdom na magazynie.

Oprócz specjalnych, długich lub przerywanych linii, na podłożu w magazynie, obowiązkowo trzeba umieścić piktogramy wózka widłowego i podobnych maszyn. Każdy pracownik magazynu musi pamiętać, że wózek widłowy może wyjechać zza rogu – w takim przypadku należy zachować szczególną ostrożność.
Wszystkie znaki oraz naklejki wymienione wyżej, powinny się koniecznie znaleźć w każdej hali, która pełni rolę magazynu. Każde pomieszczenie tego typu posiada specjalnie określone wymogi odnośnie oznakowania.

Naklejki ostrzegawcze, informujące i nakazujące, pełnią istotną rolę w każdym magazynie. Piktogramy, linie oraz inne typy oznakowania, mogą nawet uratować życie. Podstawowym zadaniem naklejek, jest zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu pracy. Przy tak wielkim obszarze, jaki posiada magazyn, oraz przy maszynach i ciężkich towarach, oznakowanie to jeden z podstawowych wymogów. Dodatkowo – trzeba dodać, że na magazynie pracuje dość duża ilość osób. Każdy pracownik magazynu powinien zostać odpowiednio poinformowany o stosowanych oznakowaniach. Ponadto, osoby, które czasem mają okazję być w magazynie, również muszą widzieć wszystkie naklejki i oznakowania, by wiedzieć, gdzie i na co trzeba uważać.