Rodzaje systemów alarmowych

Zapewnienie bezpieczeństwa ludziom oraz mieniu jest bardzo ważną kwestią zarówno w życiu prywatnym jak i publicznym. Z tego względu firmy działające w branży ochroniarskiej oferują coraz to nowsze rozwiązania zapewniające lepszy poziom bezpieczeństwa i większą niezawodność.

Stało się to możliwe głównie dzięki rozwojowi nowoczesnych technologii, które w wielu przypadkach zastąpiły ludzi na niektórych stanowiskach i radzą sobie często dużo lepiej w tym zadaniu. Jednym z lepszych rozwiązań stosowanych w celu ochrony ludzi oraz mienia jest monitoring systemów alarmowych.

Czym są systemy alarmowe?

Systemy alarmowe to grupa odpowiednio dobranych i połączonych ze sobą urządzeń, służących do zabezpieczenia danego terenu oraz mienia przed niebezpieczeństwem ze strony osób trzecich lub też innymi zagrożeniami takimi jak np. pożar, zalanie, ulatnianie się gazu, uszkodzenie kanalizacji itd.

Celem ich działania jest wykrycie zagrożenia i zawiadomienie właściciela danego budynku lub też terenu objętego ochroną o tym fakcie. W przypadku włamania, tego typu systemy mają również działanie odstraszające, dzięki intensywnym sygnałom dźwiękowym emitowanych przez specjalne urządzenia.

Elementy, z jakich składają się systemy alarmowe to przede wszystkim różnego rodzaju czujniki, zamki elektryczne i elektromagnetyczne, urządzenia monitorujące oraz wysyłające sygnał alarmowy i wiele innych.

monitoring systemów alarmowych

Gdzie stosuje się systemy alarmowe?

Systemy alarmowe dzięki swojej skuteczności działania oraz niezawodności stosowane są w bardzo wielu miejscach. Można jest spotkać zarówno w domach prawnych, osiedlach, jak i dużych firmach, magazynach, galeriach handlowych, placówkach oświatowych, halach produkcyjnych czy nawet bankach, więzieniach i innych budynkach oraz instytucjach o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa.

Pozwalają one na ochronę mienia, ludzi oraz ograniczenie dostępu nieuprawnionych osób do pewnych stref chronionych. W sytuacji przekroczenia wyznaczonych granic systemy te aktywują się, wysyłając sygnał alarmowy do odpowiednich służb (grupy interwencyjnej, policji, pogotowia ratunkowego, gazowego czy też straży pożarnej), co jest szczególnie ważne w przypadku takich miejsc jak np. banki, gdzie szybkość reakcji w przypadku np. napadu czy pożaru jest bardzo ważna.

Rodzaje systemów alarmowych

Systemy alarmowe to dość duża grupa różnego rodzaju rozwiązań opartych w dużej mierze na nowych technologiach. Pod względem przeznaczenia można podzielić je na pięć grup.

  • Systemy antywłamaniowe – celem ich działania jest odstraszanie włamywaczy i jednoczesne zawiadomienie właściciela danego budynku lub terenu oraz odpowiednich służb o zagrożeniu. Urządzenia wykorzystywane w tych systemach to różnego rodzaju czujniki montowane przy drzwiach, oknach, bramach oraz mechanizmy nadające sygnały alarmowe i dźwiękowe.
  • Systemy antynapadowe – do systemów tego typu można zaliczyć np. cichy alarm i inne tego typu urządzenia alarmujące. Ich zadaniem jest szybkie zawiadomienie odpowiednich służb o zagrożeniu w jak najłatwiejszy sposób. W tym celu najczęściej stosuje się różnego rodzaju piloty lub przyciski alarmujące, które od razu po aktywowaniu wysyłają sygnał alarmowy do agencji ochroniarskiej lub policji.
  • Systemy monitoringu wizyjnego – składają się z zestawu kamer rozmieszczonych na terenie chronionym oraz centrali, w której przesiaduje operator całego systemu. Jego zadaniem jest nadzorowanie tego co dzieje się na obszarze monitorowanym i reagowanie w sytuacji alarmowej. Monitoring może być także połączony np. z czujnikami ruchu lub wyposażony w kamery na podczerwień działające w całkowitych ciemnością, co pozwala jeszcze bardziej zabezpieczyć dany teren i znajdujące się na nim mienie.
  • Systemy kontroli dostępu – celem ich stosowania jest ograniczenie dostępu nieuprawnionym osobom do określonych pomieszczeń, budynków i obszarów chronionych. Każdy tego typu system składa się przynajmniej z dwóch elementów, urządzenia wejściowego (czytnika kart, skanera, szyfratora) decydującego o udostępnieniu chronionej strefy oraz urządzenia wyjściowego (bramy, drzwi, szlabany wyposażone w zamek elektryczny lub elektromagnetyczny) realizującego to udostępnienie. Dzięki stosowaniu tego typu zabezpieczeń możliwe jest także szybkie i łatwe nadawanie oraz zmienianie uprawnień poszczególnym osobom.
  • Systemy przeciwpożarowe – ich zadaniem jest wykrywanie dymu i ognia oraz sygnalizowanie tego poprzez sygnały dźwiękowe, a także automatyczne zawiadamianie odpowiednich służb o zagrożeniu oraz aktywowanie np. zraszaczy w budynkach. Systemy te składają się m.in. z czujników dymu, temperatury, ognia, gazu itd.