Rodzaje szkoleń z systemów zarządzania jakością

Szkolenia z systemów zarządzania jakością są niezwykle istotne w rozwoju firmy. Posiadanie odpowiednich certyfikatów ISO pozwoli firmie szybciej się rozwijać, a także zdobyć zaufanie na bardzo konkurencyjnym rynku. Z jakich szkoleń warto skorzystać, aby lepiej zarządzać jakością?

Zarządzanie jakością – na czym polega?

System zarządzania jakością składa się z kilku etapów: kontroli jakości, sterowania jakością, zapewnienie jakości oraz zarządzanie przez jakość. Podstawowym celem całego systemu zarządzania jakością jest znaczna poprawa jakości produkcji oraz świadczenia usług. Efektem poprawnie wdrożonego systemu jest zmniejszenie ilości niezgodności, mniejsze straty dla firmy oraz lepszy kontakt z klientem.

Jakie jednak wyróżniamy rodzaje szkoleń z Systemów Zarządzania Jakością? Obecnie wybierać można spośród wielu rodzajów szkoleń z zarządzania jakości. Do najpopularniejszych i najczęściej wybieranych należy szkolenie audytora wiodącego ISO 9001:2015 oraz audytora wewnętrznego ISO 9001:2015.

Wybierając szkolenie systemów zarządzania warto zwrócić uwagę na certyfikaty i możliwości. Posiadając odpowiedni certyfikat można podjąć pracę jako audytor w dotychczasowej firmie, jak i znaleźć nowe miejsce pracy.

Szkolenie audytor wiodący ISO 9001:2015

Szkolenie na audytora wiodącego ISO 9001:2015 to jeden z pierwszych kroków do uzyskania rejestracji w systemie IRCA. Dzięki temu każdy, kto weźmie udział w szkoleniu stanie się certyfikowanym audytorem wiodących systemów zarządzania jakością dla normy ISO 9001.

Szkolenie na audytora ISO według normy 9001 zostało opracowane i zatwierdzone przez spółkę IRCA. Wszelkie działa są nadzorowane przez specjalistów, a plan szkolenia został opracowany według ich specyfikacji. Uczestnicy szkolenia w trakcie jego trwania zdobywają wiedzę na temat efektywnego planowania audytów w zespole wieloosobowym. Oprócz tego poznają podstawy zarządzania zespołem audytowym podczas przeprowadzania kontroli i sporządzania z niej raportów.

Szkolenie na audytora wiodące zostało opracowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi audytowania systemów zarządzania jakością oraz środowiskiem (co zostało zawarte w normie ISO 10911 oraz 17021).

W przypadku szkolenia na audytora wiodącego, wszelkie szczegółowe informacje można znaleźć zarejestrowane w systemie IRCA – łącznie z materiałami szkoleniowymi oraz kompetencjami prowadzących. Kto powinien skorzystać ze szkolenia? Szczególnie polecamy zajęcia dla osób, które chcą w przyszłości pełnić role inspektora lub audytora w branżach przemysłowych lub pełnić rolę kontrolera różnego rodzaju norm ISO.

Audytor Wewnętrzny ISO 9001:2015

Szkolenie na audytora wewnętrznego wg normy ISO 9001, podobnie jak na audytora wiodącego jest pierwszym etapem do uzyskania rejestracji w systemie IRCA. Tak samo jak poprzednie szkolenie opiera się ono na wytycznych IRCA, a nadzorują je specjaliści posiadający odpowiednie kompetencje.

Uczestnicy szkolenia w czasie jego trwania poznają wszystkie podstawy pracy jako audytora wewnętrznego, a także zapoznają się z terminologią, która jest stosowana podczas przeprowadzania audytów. W programie szkolenia wypisano również wszystkie normy ISO 9011:2015, z którymi uczestnicy powinni się zapoznać.

Tuż po zakończonym szkoleniu uczestnicy będą w stanie samodzielnie planować, raportować, a także przeprowadzać audyty w swoich firmach. Dzięki wiedzy, jaka zostanie im przekazana podczas szkolenia, będą mogli również przeprowadzać audyty zewnętrzne, sprawdzając zgodność działania ze wszystkimi normami ISO 9011.

Audytor wewnętrzny ISO 9001

Szkolenie audytor wiodący ISO 9001 oferuje m.in. Bureau Veritas, polecana przez nas i doświadczona jednostka, organizująca różnego rodzaju kursy związane m.in. z normą ISO 9001 czy 22000.

Udział w szkoleniu na audytora wewnętrznego powinni wziąć udział przede wszystkim zatrudnieni już pracownicy działów jakości lub osoby, które mogłyby pełnić funkcję audytorów wewnętrznych. Do zapisania się na szkolenie zachęcamy również audytorów wewnętrznych, którzy pragną poznać nowe zagadnienia, pogłębić swoje umiejętności oraz zaktualizować zdobytą wcześniej wiedzę i wykonywać zawód audytora, posiadając przy tym odpowiedni certyfikat.

Szkolenie z systemów zarządzania jakością

Obecnie na rynku edukacyjnym można znaleźć wiele ofert szkoleń na audytora systemów zarządzania jakością. Szkolenia prowadzone zgodnie z wymagania normy ISO 9001:2015 spełniają wszystkie oczekiwania uczestników i zapewniają szczegółowe zapoznanie się z zagadnieniami. Uczestnicy po odbyciu szkolenia będą w stanie posługiwać się terminologią systemów zarządzania jakością. Oprócz tego będą potrafili posługiwać się narzędziami audytowymi, które znacznie przyspieszą ich codzienną pracę. Jednocześnie szkolenia odbywają się w formie warsztatowej, co pozwoli na maksymalne utrwalenie wiedzy.