Skuteczne zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności zgodnie z wymaganiami FSSC 22000

FSSC 22000 to międzynarodowy system certyfikacji zarządzania jakością żywności. Jest to standard oparty na normach ISO 22000 oraz PAS 220 i uzupełniony o normy techniczne takie jak ISO TS 22002-1 dla produkcji żywności i ISO TS 22002-4 dla produkcji opakowań, który określa wymagania dotyczące zarządzania bezpieczeństwem żywności w przedsiębiorstwie. System ten jest również w pełni spójny z innymi normami takimi jak ISO 9001 oraz ISO 14001. 

FSSC 22000 jest akceptowany przez Global Food Safety Initiative (GFSI) jako jeden z najważniejszych standardów zarządzania bezpieczeństwem żywności na świecie. Jego celem jest zapewnienie, że produkowana i dystrybuowana żywność jest bezpieczna dla konsumentów i spełnia wymagania jakościowe. Norma ta skierowana jest w szczególności do branży produkującej żywność, pasze i opakowania do tego typu produktów, jak i do sektora magazynowania i dystrybucji, cateringu czy też handlu detalicznego i hurtowego. 

Pierwsze wydania FSSC 22000 dotyczyły wyłącznie produktów żywnościowych, jednak obecna wersja została znacząco rozszerzona. Certyfikacja FSSC 22000 jest przeprowadzana przez niezależne organizacje certyfikujące i daje przedsiębiorstwu potwierdzenie, że jego system zarządzania bezpieczeństwem żywności jest zgodny z wymaganiami standardu.

Jak skutecznie zarządzać jakością i bezpieczeństwem żywności zgodnie z wymaganiami systemu FSSC 22000?

Aby skutecznie zarządzać jakością i bezpieczeństwem żywności zgodnie z wymaganiami systemu FSSC 22000, należy pamiętać o kilku kluczowych zasadach. Ważne jest, aby zrozumieć i zidentyfikować ryzyko związane z bezpieczeństwem żywności, a następnie stosować odpowiednie metody i narzędzia do przeciwdziałania zagrożeniom. Niezbędne jest również stworzenie odpowiednich procedur, które obejmują kontrolę produktów, procesów, składników, oraz monitorowanie i analizę danych dotyczących bezpieczeństwa żywności. 

Regularne przeprowadzanie audytów wewnętrznych i zewnętrznych, pozwoli upewnić się, że system działa skutecznie, a wprowadzanie ciągłych ulepszeń w tym systemie sprawia, że będzie on stale dostosowywany do zmieniających się warunków w danej firmie. Kluczową kwestią jest również odpowiednie szkolenie pracowników w zakresie FSSC 22000, po to, aby byli oni świadomi wszelkich procedur i wymagań oraz potrafili zastosować je w swojej pracy. 

Narzędzia i metody stosowane w realizacji wymagań FSSC 22000

Narzędzia i metody stosowane w realizacji wymagań FSSC 22000 obejmują takie zagadnienia jak m.in.:

 • Analiza ryzyka: stosowanie metod i narzędzi do identyfikacji, oceny i kontroli ryzyka związanego z bezpieczeństwem żywności, takich jak analiza ryzyka HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)
 • Kontrola produktów: stosowanie metod i narzędzi do kontrolowania jakości i bezpieczeństwa produktów, takich jak testy laboratoryjne, inspekcje produktów, monitorowanie temperatury i wilgotności
 • Kontrola procesów: stosowanie metod i narzędzi do kontrolowania procesów produkcyjnych, takich jak procedury GMP (Good Manufacturing Practices), kontrola jakości wewnętrzna, instrukcje i procedury operacyjne
 • Kontrola składników: stosowanie metod i narzędzi do kontrolowania jakości i bezpieczeństwa składników, takich jak badanie próbek, specyfikacje składników, procedury przyjmowania dostaw 
 • Monitorowanie i analiza: stosowanie metod i narzędzi do monitorowania i analizowania danych dotyczących bezpieczeństwa żywności, takich jak statystyki, raporty, analizy trendów
 • Audyty i certyfikacja: stosowanie metod i narzędzi do audytowania i certyfikowania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności, takich jak procedury audytów, kryteria certyfikacji, listy kontrolne.

Korzyści płynące z wypełnienia wymagań FSSC 22000

FSSC 22000 jest międzynarodowym systemem zarządzania bezpieczeństwem żywności, który pomaga przedsiębiorstwom w zapewnieniu bezpiecznych produktów żywnościowych. Korzyści z jego wdrożenia obejmują takie kwestie jak m.in.:

 • Poprawa bezpieczeństwa żywności: FSSC 22000 jest skutecznym narzędziem do identyfikacji i kontrolowania ryzyka związanego z bezpieczeństwem żywności, co pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa produktów dostarczanych do klientów.
 • Zwiększenie zaufania konsumentów: Certyfikacja FSSC 22000 jest uznawana na całym świecie i pomaga w budowaniu zaufania konsumentów do produktów żywnościowych wyprodukowanych przez dane przedsiębiorstwo.
 • Poprawa efektywności operacyjnej: Wdrożenie FSSC 22000 pomaga przedsiębiorstwom w identyfikacji i eliminacji nieefektywnych procesów, co pozwala na zwiększenie efektywności operacyjnej i obniżenie kosztów realizowanych działań.
 • Wzmocnienie pozycji rynkowej: Certyfikacja FSSC 22000 jest ważnym kryterium przy wyborze dostawców przez wielu klientów, co pozwala na wzmocnienie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa. 
 • Zgodność z regulacjami prawnymi: Wdrożenie FSSC 22000 pomaga przedsiębiorstwom w spełnieniu wymagań regulacyjnych dotyczących bezpieczeństwa żywności, co pozwala na unikanie kar finansowych i utraty reputacji.