Zasada działania przydomowej oczyszczalni ścieków

Każde gospodarstwo domowe wytwarza codziennie ścieki, które trzeba w jakiś sposób odprowadzić. Niestety w miejscach, gdzie domostwa są rozproszone i budowa kanalizacji zwyczajnie nie opłaca się gminie, dobrym rozwiązaniem okazują się być przydomowe oczyszczalnie ścieków. Są one proste w obsłudze i tanie w eksploatacji.

Technologie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

W zależności od panujących w danym miejscu warunków wodnych i gruntowych, zakładanej ilości ścieków oraz dostępnej powierzchni działki, możemy wybierać spośród oczyszczalni z filtrem rozsączającym, z filtrem gruntowo – roślinnym, z filtrem piaskowym, ze złożem biologicznym lub komorą osadu czynnego. Przy zamiarze budowy tego typu oczyszczalni, oprócz wcześniej wspomnianego typu podłoża oraz poziomu wód gruntowych, należy brać pod uwagę również wymiary działki. Odległości od siebie poszczególnych elementów konstrukcji, powinny być minimalne. Co do kosztów – bierzmy pod uwagę fakt, że budowa przydomowej oczyszczalni ścieków zawsze będzie nieco droższa niż budowa szamba, jednak w efekcie koszty eksploatacji przemawiają na korzyść przydomowej oczyszczalni ścieków. W końcu co jakiś czas musimy płacić za wywóz szamba.

Domowa oczyszczalnia ścieków to doskonały pomysł dla każdego, kto ma ograniczoną dostępność do zbiorczej sieci kanalizacyjnej.

Działanie przydomowej oczyszczalni ścieków

Zjawiska zachodzące w przydomowej oczyszczalni ścieków można podzielić na tlenowe i beztlenowe. W pierwszej fazie nieczystości są rozdzielane mechanicznie, przy wykorzystaniu zjawiska opadania i wypływania elementów lżejszych na powierzchnię. Dochodzi wówczas również do fermentacji osadu, przy wykorzystaniu bakterii oraz innych mikroorganizmów beztlenowych. Są to zjawiska zachodzące w każdej oczyszczalni mającej osadnik gnilny. Z wcześniej wspomnianego osadnika, wstępnie oczyszczone ścieki przepływają do pozostałych zbiorników w postaci tzw. szarej wody. Wówczas odseparowywane są tłuszcze, by nie zostały one wprowadzone w wody gruntowe, co mogłoby skutkować zanieczyszczeniem gleby. Aby mogło dojść do oddzielenia tłuszczów, montowane są specjalne separatory, które znacznie podnoszą sprawność całej oczyszczalni.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków może być zaprojektowania jeszcze przed ukończeniem budowy.

Gdy osadnik umiejscowiony jest w dużej odległości od budynku, istnieje ryzyko znacznego wychłodzenia ścieków, zanim dotrą one do osadnika. Niestety, wiąże się to z osadzaniem tłuszczów na wewnętrznych powierzchniach rur kanalizacyjnych. Drugim etapem oczyszczania jest oczyszczanie tlenowe. Główną rolę odgrywają w nim tzw. mikroorganizmy tlenowe. Proces ten zwany jest również oczyszczaniem biologiczno – chemicznym. Zdarza się, że w niektórych przydomowych oczyszczalniach stosuje się napowietrzenie, które znacznie zwiększa efektywność oczyszczania biologicznego. Wówczas w pełni oczyszczone wody odprowadzane są do gruntu lub zbiornika wody stojącej.

Dopłaty do przydomowych oczyszczalni ścieków

Jeśli postaramy się o dofinansowanie, koszt budowy przydomowej oczyszczalni będzie porównywalny z tym, jaki mielibyśmy ponieść budując typowe, szczelne szambo. W wielu gminach są dostępne środki na przeprowadzenie specjalnego programu operacyjnego. Jeśli uda się pozyskać dotację, koszt inwestycji znacznie się zmniejszy. We wcześniejszych latach zdarzało się, że z pozyskanych środków udawało się pokryć nawet 90% kosztów całej inwestycji. Warto zorientować się w funduszach dostępnych w gminie w okolicach naszego zamieszkania, ponieważ koszt eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków zwraca się bardzo szybko.

Odpowiednio zbudowana i zamontowana przydomowa oczyszczalnia ścieków, może stać się dekoracją w naszym ogrodzie. Można obsadzić je kwiatami lub inną roślinnością, tworząc oryginalną kompozycję, obok której nie da się przejść obojętnie. Nie obawiajmy się również o hałas generowany przez przydomowe oczyszczalnie ścieków. Jeśli w ogóle jest on dla nas słyszalny, to w niewielkim stopniu i na pewno nie jest to poziom, który przeszkadza w rozmowie, czy normalnym funkcjonowaniu.